top of page

Câu hỏi thường gặp

Thời gian tiếp nhận là từ mấy giờ đến mấy giờ?

Thời gian tiếp nhận: từ 9:00 đến 21:00.

Thời gian tiếp nhận điện thoại: từ 9:00 đến 18:00.

Các khu vực được hỗ trợ là khu vực nào?

Các khu vực được nhận hỗ trợ là những thành phố sau; Tsu, Suzuka, Kameyama, Nabari, Iga, Matsusaka.

Bàn tư vấn này hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ?

Các ngôn ngữ được hỗ trợ là Tiếng Anh, tiếng Philippines, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nhật đơn giản.

Có đang tuyển tình nguyện viên hay không?

Vâng, Chúng tôi đang tuyển tình nguyện viên. Đặc biệt chúng tôi rất hoan nghênh những ai có thể nói được ngôn ngữ mà chúng tôi chưa hỡ trợ.

Chi tiết bạn vui lòng xem ở trang “Bạn có muốn tham gia hoạt động cùng chúng tôi không?

Tư vấn có miễn phí không?

Không mất phí tư vấn nhưng bạn sẽ phải trả phí biên phiên dịch và phí đưa đón.

*Bảng giá*

Phí phiên dịch: 2,000 yên/ 1 giờ.

Phí biên dịch (không xử lý tài liệu hành chính): 4,000 yên /1 trang.

Phí đưa đón hoặc tháp tùng đến các địa điểm, hoặc đi theo tư vấn trong các chuyến công tác: 1,000 yen / 1 địa điểm.

Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề trả phí thì xin hãy trao đổi lại với chúng tôi.

Bàn tư vấn này có thể bảo đảm quyền riêng tư khi xử lí thông tin cá nhân không?

Chúng tôi cam kết bảo đảm bí mật và quản lý các thông tin cá nhân một cách chặt chẽ. 

Nhân viên tư vấn và phiên dịch viên luôn ký cam kết bảo đảm bí mật và không tiết lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài.

bottom of page