top of page
カジュアルなミーティング

Bạn có muốn tham gia hoạt động cùng chúng tôi không? 

仕事中のポートレート

Tham gia các hoạt động với tư cách là tình nguyện viên

Chúng tôi cần tuyển những bạn biết tư vấn, biên - phiên dịch hoặc đưa đón khách... Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tuyển thành viên hỗ trợ có khả năng xử lý tình huống tốt phòng khi cần trao đổi với người nước ngoài.

Không yêu cầu bằng cấp cụ thể, nhưng ưu tiên những bạn có kinh nghiệm sống hoặc ở nước ngoài trong thời gian dài. Xin hãy thoải mái liên lạc với chúng tôi

お金を集める

Đón góp tài trợ

Để tiếp tục hoạt động, chúng tôi cần có đủ kinh phí.

Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh các khoản đóng góp từ những người sẵn sàng hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi.

Tên ngân hàng: みえなか農協 6677
Tên chi nhánh ngân hàng: 白山北支店  017

Loại tài khoản: 普通預金

Số tài khoản: 0025816

Chủ tài khoản: 外国人相談窓口 WELCOME

 

振込先:

みえなか農協 6677

白山北支店  017

普通預金

口座番号   0025816

外国人相談窓口 WELCOME

母と娘が一緒に料理

Hãy tham gia những hoạt động giao lưu để cùng nhau tìm hiểu thế giới.

Chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động giao lưu văn hoá quốc tế (ví dụ lớp học nấu món ăn nước ngoài).

Mỗi lần tổ chức, chúng tôi sẽ tuyên truyền thông tin về chương trình hoạt động và tuyển mộ người tham gia trên Facebook và blog.

Hãy đăng ký tham gia các hoạt động của chúng tôi, sự tham gia của bạn là nguồn động lực lớn cho chúng tôi!

ipadを見る人

Hãy tuyên truyền các thông tin về chúng tôi.

Hãy tuyên truyền về hoạt động của WELCOME cho những người nước ngoài và những người tháy khó khăn về quan hệ với những người nước ngoài.

Có khả năng chúng tôi giúp đỡ được những người đó.

Giúp kết nối những người cần sự giúp đỡ đến bàn tư vấn WELCOME cũng là một cách tham gia tình nguyện.

Đồng thời, chúng tôi đang tìm kiếm những cửa hàng giúp giới thiệu và tuyên truyền thông tin về hoạt động của chúng tôi thông qua việc sắp xếp nơi để tài liệu và thẻ nhớ.

bottom of page