top of page

Liên hệ bàn tư vấn cho người nước ngoài “WELCOME” để được tư vấn

Nếu bạn cần sự giúp đỡ hãy đăng ký nội dung tư vấn ở đây.

Nếu bạn ghi nội dung tư vấn càng rõ ràng thì chúng tôi càng có thể đưa ra lời khuyên thích hợp .

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ

Nếu cần trả lời sớm thì bạn hãy liên lạc qua tin nhắn Facebook, LINE (có thể đăng ký qua đường link dưới đây). (từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, chúng tôi có 5 người ứng phó)

050-6874-2643

Tin nhắn đã được gửi thành công

  • Facebook
bottom of page